Poskytovatelům služeb v zájmovém území projektu (Bez Auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní Lužicí)  nabízíme v souvislosti s uvedenými trasami možnost prezentace v interaktivní mapě, jež vznikla také v rámci tohoto projektu.

Kontaktujte nás na adrese dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz.