O projektu

Vedoucí partner: České Švýcarsko o.p.s. - nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu 
Partner: Naturschutzzentrum Neukirch (Oberlausitz) - nezisková organizace, která se zaměřuje na ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání
Celkové způsobilé výdaje: cca 191 011 EUR (z toho 85% ERDF: 162 359 EUR)
Realizace: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
V rámci projektu bude vytvořena sada konkrétních produktů pro návštěvníky Českosaského Švýcarska, které posílí přeshraniční nabídku v cestovním ruchu, a bude realizována marketingová kampaň představující tyto nově vytvořené produkty.

Hlavní výstupy: 
Nové turistické produkty šetrného cestovního ruchu smaximálním využitím veřejné dopravy 
• ověření funkčnosti propojení spojů veřejné dopravy na území Českosaského Švýcarska 
• analýza marketingové komunikace nabídky veřejné dopravy
• studie přeshraniční cyklosítě
• vytvoření min. 15 pěších výletů s průvodcem 
• proznačení turistické trasy Lužické spojky u českého partnera
• schválení vedení a označení Lužické spojky na území Saska
• ověření nově vytvořených produktů v rámci 10 exkurzí po regionu

Další podrobnosti naleznete zde